O autorze
Jestem profesorem AGH i dodatkowo przez ponad 30 lat byłem profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kieruję utworzonym przeze mnie w 1973 roku Laboratorium Biocybernetyki AGH. Byłem też przez wiele lat kierownikiem Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, którą jednak w 2016 roku przekazałem w ręce jednego z moich dość licznych wychowanków, którzy dziś są już profesorami. Musiałem oddać kierownictwo Katedry ponieważ zaczęła obowiązywać na tym stanowisku kadencyjność. Ale Laboratorium nadal kieruję.

Kilka słów o mojej drodze do tego miejsca, w którym się obecnie znajduję:

Zawsze pasjonowała mnie nauka, więc zostałem naukowcem. A jak stwierdziłem, jaka ta nauka jest fajna, to zacząłem się starać przekonać o tym jak najwięcej ludzi. Przekazuję moją fascynację wiedzą, nauką i techniką moim studentom, w wyniku czego wypromowałem już ponad 300 magistrów i blisko 70 doktorów. Staram się także popularyzować wiedzę na różne sposoby: w książkach, w gazetach, w tygodnikach, w radiu, w telewizji i na odczytach. Zebrało się tego ponad 400 pozycji drukowanych i chyba drugie tyle w formie różnych wystąpień – na żywo i w mediach.

Ponieważ wiedza nieświeża jest równie niesmaczna jak nieświeża kiełbasa – więc staram się zawsze mieć dostęp do wiedzy najświeższej. A ponieważ taką świeżą wiedzę ma się wtedy, gdy się ją samemu wytwarza, więc z zapałem prowadzę badania naukowe. W badaniach tych staram się wykorzystywać moje kwalifikacje inżyniera na potrzeby biologii i medycyny oraz moją wiedzę biologiczną (po doktoracie z automatyki studiowałem na Akademii Medycznej) jako źródło inspiracji dla budowy nowych systemów technicznych. Czasem udaje mi się coś odkryć, a jak już odkryję, to wzorem wszystkich naukowców piszę publikacje. Tak mi to weszło w krew, że napisałem już tych publikacji dosyć dużo, ale jak licznik moich prac w wykazach Biblioteki Głównej AGH przekroczył tysiąc, to przestałem je liczyć.

Opierając się na nie sprawdzonym przekonaniu, że jak ktoś ma osiągnięcia naukowe, to rządzić też potrafi, społeczność mojej uczelni wybrała mnie, żebym pełnił rolę rektora AGH. Potem ten wybór powtórzono jeszcze dwa razy, więc dosyć długo paradowałem w tych królikach udających gronostaje. Potem wybrano mnie na członka Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności oraz kilku akademii zagranicznych. W PAN pełniłem funkcję prezesa Krakowskiego Oddziału tej Korporacji.

No a potem zaproszono mnie, żebym pisywał na tym blogu. No to pisuję - najlepiej, jak potrafię!

Sztuczna inteligencja w cyfrowym szpitalu

Tworząc te wpisy staram się nawiązywać do aktualnych wydarzeń mających związek z nauką i techniką. Dzisiaj mam taką okazję, ponieważ w Katedrze Informatyki AGH w najbliższych dniach (wtorek, 20.11.2018 i środa, 21.11.2018) odbywa się ważna konferencja zatytułowana "Cyfrowy szpital przyszłości".

Naszkicuję krótko cel i zakres tej konferencji, w której udział jest bezpłatny, a tematyka - fascynująca, więc proszę ten wpis potraktować jako rodzaj zaproszenia. Bliższe szczegóły znaleźć można na stronie konferencji.

Konferencję zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali, którego Prezes, prof. Mieczysław Pasowicz, był inicjatorem tej Konferencji i bardzo się przyczynił do jej zorganizowania. Konferencja ma status międzynarodowy, a jej współorganizatorem jest European Association of Hospital Managers oraz Instytut Medycyny Innowacyjnej. O roli Katedry Informatyki AGH już mówiłem – współorganizuje ona konferencję, oferuje szereg ciekawych referatów i dodatkowo udostępnia sale w swoim budynku w Krakowie przy ulicy Kawiory 21.

Konferencja dotyka ważnego problemu: sposobów wykorzystania techniki cyfrowej (dzisiaj już wszechobecnej) w pracy szpitala. Napisałem na ten temat książkę, której pełna treść jest dostępna przez ten link, a strona tytułowa
pokazuje, że była ona ściągana (i zapewne czytana) prawie 17 tysięcy razy!

Moja książka jest jednak dość stara (z 2011 roku), natomiast anonsowana tu konferencja pokazywać będzie najnowsze zastosowania informatyki w medycynie. O tym, że owe zastosowania mogą być bardzo różne, świadczą tytuły sesji, na przykład „Cyfrowo koordynowana opieka medyczna”, „Liderzy technologii cyfrowych dla zdrowia”, „Projekt wirtualnego szpitala”, „Cyfrowa strategia dla zdrowia” itp. Dużo miejsca w programie konferencji zajmują omówienia możliwości, jakie stwarza telemedycyna, zwłaszcza w kardiologii. Z uwagą dyskutowane będą zagadnienia bezpieczeństwa szpitalnych systemów komputerowych oraz problemy związane z hasłem „Big data” (chodzi o ogromne i szybko rosnące zasoby danych medycznych, nad którymi trudno zapanować). Nawet tak szczegółowe zagadnienia, jak e-recepty i e-skierowania, są przedmiotem odrębnych referatów. Przewidziane są także pokazy cyfrowych rozwiązań w medycynie oraz omówienia wybranych projektów.


Jak widać, program konferencji jest bogaty i ciekawy. Szczegóły można oczywiście znaleźć na wskazanej stronie. W szczególności można tam znaleźć informację, że wygłaszam na tej konferencji referat „Znaczenie sztucznej inteligencji w medycynie”.
Jeśli kogoś z Państwa ten temat interesuje - to zapraszam do udziału w konferencji, w szczególności w środę o godzinie 13:30. Do zobaczenia!
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...