O autorze
Jestem profesorem AGH i dodatkowo przez ponad 30 lat byłem profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kieruję utworzonym przeze mnie w 1973 roku Laboratorium Biocybernetyki AGH. Byłem też przez wiele lat kierownikiem Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, którą jednak w 2016 roku przekazałem w ręce jednego z moich dość licznych wychowanków, którzy dziś są już profesorami. Musiałem oddać kierownictwo Katedry ponieważ zaczęła obowiązywać na tym stanowisku kadencyjność. Ale Laboratorium nadal kieruję.

Kilka słów o mojej drodze do tego miejsca, w którym się obecnie znajduję:

Zawsze pasjonowała mnie nauka, więc zostałem naukowcem. A jak stwierdziłem, jaka ta nauka jest fajna, to zacząłem się starać przekonać o tym jak najwięcej ludzi. Przekazuję moją fascynację wiedzą, nauką i techniką moim studentom, w wyniku czego wypromowałem już ponad 300 magistrów i blisko 70 doktorów. Staram się także popularyzować wiedzę na różne sposoby: w książkach, w gazetach, w tygodnikach, w radiu, w telewizji i na odczytach. Zebrało się tego ponad 400 pozycji drukowanych i chyba drugie tyle w formie różnych wystąpień – na żywo i w mediach.

Ponieważ wiedza nieświeża jest równie niesmaczna jak nieświeża kiełbasa – więc staram się zawsze mieć dostęp do wiedzy najświeższej. A ponieważ taką świeżą wiedzę ma się wtedy, gdy się ją samemu wytwarza, więc z zapałem prowadzę badania naukowe. W badaniach tych staram się wykorzystywać moje kwalifikacje inżyniera na potrzeby biologii i medycyny oraz moją wiedzę biologiczną (po doktoracie z automatyki studiowałem na Akademii Medycznej) jako źródło inspiracji dla budowy nowych systemów technicznych. Czasem udaje mi się coś odkryć, a jak już odkryję, to wzorem wszystkich naukowców piszę publikacje. Tak mi to weszło w krew, że napisałem już tych publikacji dosyć dużo, ale jak licznik moich prac w wykazach Biblioteki Głównej AGH przekroczył tysiąc, to przestałem je liczyć.

Opierając się na nie sprawdzonym przekonaniu, że jak ktoś ma osiągnięcia naukowe, to rządzić też potrafi, społeczność mojej uczelni wybrała mnie, żebym pełnił rolę rektora AGH. Potem ten wybór powtórzono jeszcze dwa razy, więc dosyć długo paradowałem w tych królikach udających gronostaje. Potem wybrano mnie na członka Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności oraz kilku akademii zagranicznych. W PAN pełniłem funkcję prezesa Krakowskiego Oddziału tej Korporacji.

No a potem zaproszono mnie, żebym pisywał na tym blogu. No to pisuję - najlepiej, jak potrafię!

W PTI o informatyce i psychologii

Kiedyś na komputery - jeszcze wtedy bardzo prymitywne - mówiło się "mózgi elektronowe". Dzisiaj już się tak nie mówi, ale i tak w terminologii informatycznej jest mnóstwo zapożyczeń z psychologii. Mówi się o pamięci, o uczeniu komputerów, o automatycznym wnioskowaniu itd.

A więc przynajmniej koncepcyjnie informatyka sporo czerpie z psychologii. Współcześni twórcy programów użytkowych muszą także brać pod uwagę psychologię użytkowników, uwzględniać ich preferencje, dostosowywać się do ich możliwości percepcyjnych i intelektualnych, zapobiegać znudzeniu lub znużeniu.

A co psychologia może mieć z informatyki?

Między innymi możliwość tworzenia serwisów informatycznych nazywanych computer based psychological intervention albo internet delivered psychological intervention. Są one przydatne w sytuacji, kiedy czas oczekiwania na wizytę w poradniach zdrowia psychicznego wynosi (zgodnie z najnowszymi danymi IZWOZ) dla przypadków stabilnych 176 – 301dni, a dla przypadków pilnych 42 - 100 dni.

Komputerowe wspomaganie jest też nieocenioną pomocą przy prowadzeniu badań psychologicznych, których realizacja w wirtualnej rzeczywistości jest nieporównanie łatwiejsza niż tworzenie warunków do ich prowadzenia w laboratoriach czy w warunkach terenowych.


No i wreszcie komputerowe modelowanie mózgu może przyczynić się do lepszego zrozumienia zjawisk i procesów psychicznych.

Zredagowałem dwie książki, które dotykają tej problematyki:
do których warto sięgnąć, ale o związkach psychologii z informatyką będzie można dzisiaj posłuchać a także podyskutować w ramach konwersatorium, które organizuje Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Na jego stronie można znaleźć bliższe informacje na temat konwersatorium a także odnośniki do pełnych tekstów wybranych rozdziałów wymienionych wyżej książek.

Zapraszam i zachęcam do udziału!
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...