O autorze
Jestem profesorem AGH i dodatkowo przez ponad 30 lat byłem profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kieruję utworzonym przeze mnie w 1973 roku Laboratorium Biocybernetyki AGH. Byłem też przez wiele lat kierownikiem Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, którą jednak w 2016 roku przekazałem w ręce jednego z moich dość licznych wychowanków, którzy dziś są już profesorami. Musiałem oddać kierownictwo Katedry ponieważ zaczęła obowiązywać na tym stanowisku kadencyjność. Ale Laboratorium nadal kieruję.

Kilka słów o mojej drodze do tego miejsca, w którym się obecnie znajduję:

Zawsze pasjonowała mnie nauka, więc zostałem naukowcem. A jak stwierdziłem, jaka ta nauka jest fajna, to zacząłem się starać przekonać o tym jak najwięcej ludzi. Przekazuję moją fascynację wiedzą, nauką i techniką moim studentom, w wyniku czego wypromowałem już ponad 300 magistrów i blisko 70 doktorów. Staram się także popularyzować wiedzę na różne sposoby: w książkach, w gazetach, w tygodnikach, w radiu, w telewizji i na odczytach. Zebrało się tego ponad 400 pozycji drukowanych i chyba drugie tyle w formie różnych wystąpień – na żywo i w mediach.

Ponieważ wiedza nieświeża jest równie niesmaczna jak nieświeża kiełbasa – więc staram się zawsze mieć dostęp do wiedzy najświeższej. A ponieważ taką świeżą wiedzę ma się wtedy, gdy się ją samemu wytwarza, więc z zapałem prowadzę badania naukowe. W badaniach tych staram się wykorzystywać moje kwalifikacje inżyniera na potrzeby biologii i medycyny oraz moją wiedzę biologiczną (po doktoracie z automatyki studiowałem na Akademii Medycznej) jako źródło inspiracji dla budowy nowych systemów technicznych. Czasem udaje mi się coś odkryć, a jak już odkryję, to wzorem wszystkich naukowców piszę publikacje. Tak mi to weszło w krew, że napisałem już tych publikacji dosyć dużo, ale jak licznik moich prac w wykazach Biblioteki Głównej AGH przekroczył tysiąc, to przestałem je liczyć.

Opierając się na nie sprawdzonym przekonaniu, że jak ktoś ma osiągnięcia naukowe, to rządzić też potrafi, społeczność mojej uczelni wybrała mnie, żebym pełnił rolę rektora AGH. Potem ten wybór powtórzono jeszcze dwa razy, więc dosyć długo paradowałem w tych królikach udających gronostaje. Potem wybrano mnie na członka Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności oraz kilku akademii zagranicznych. W PAN pełniłem funkcję prezesa Krakowskiego Oddziału tej Korporacji.

No a potem zaproszono mnie, żebym pisywał na tym blogu. No to pisuję - najlepiej, jak potrafię!

Cybernetyka reklamy

Korzystając z wakacji robię porządki w szafach, w których przez lata gromadziłem różne wyniki moich prac naukowych. Są tam całe stosy artykułów, materiałów konferencyjnych, książek, dysertacji... Kiedyś to było źródło mojej dumy i radości, ale po latach są to tylko stosy zakurzonego papieru. Mam smutną świadomość, że chociaż te materiały tkwią oczywiście nie tylko w mojej szafie, ale są także w różnych bibliotekach, to jednak szansa na to, żeby komuś do czegoś się przydały - jest znikoma. Po prostu z papieru mało kto zdecyduje się je czytać!

Potrzebując informacji sięgamy do Internetu, a nie na biblioteczną półkę - i tak już chyba będzie na stałe, chyba że powstanie środek przekazu informacji jeszcze doskonalszy od Internetu, na przykład BCI komunikujący z bazami danych bezpośrednio ludzkie mózgi.

Ale tymczasowo największym forum wymiany informacjo jest Internet, więc zabiegam o to, żeby możliwie dożo moich opracowań udostępnić właśnie w tej sieci. Korzystam przy tym chętnie z portalu Academia.edu, na którym zgromadziłem już ponad 1100 artykułów i trochę innych materiałów naukowych i dydaktycznych.

Przy okazji tej nieco syzyfowej pracy skanowania i wkładania do serwisu Academia.edu kolejnych odnajdywanych w różnych szafach moich dawnych prac, odkrywam czasem publikacje, które chciałbym nie tylko udostępnić, ale dodatkowo zwrócić na nie szczególną uwagę. Dzisiaj chciałbym zainteresować Państwa moją dość starą pracą (z 1999 roku), która jednak mimo upływu lat nie przestała być użyteczna.


Publikacja, o której mówię ma tytuł Cybernetyka reklamy i jest dostępna (w całości!) pod tym linkiem.

Dlaczego mając wystawionych ponad tysiąc prac - staram się zwrócić Państwa uwagę właśnie na ten artykuł?

Ponieważ wydaje mi się, że zawiera on wyjątkowo dużo stwierdzeń oryginalnych i wcale nie zdezaktualizowanych.

Reklama jest ważnym elementem współczesnej gospodarki i życia społecznego, a także kultury. Co więcej - reklama wkroczyła także do polityki. Rządzi ona coraz bardziej zachowaniami ludzi, a więc w dużej mierze polityką - i to w niebezpieczny sposób. Warto przypomnieć przykład słynnej firmy Cambridge Analytica, a także domniemanego wpływu trolli i botów rosyjskich na wyniki wyborów w USA.

Nic dziwnego, że reklama jest też obiektem badań naukowych. Ale badacze analizują zjawisko reklamy z punktu widzenia ekonomii, psychologii, socjologii, a ostatnio także informatyki (bo znaczna część reklamy bazuje na narzędziach komputerowych) - natomiast niewiele jest prac rozważających reklamę z punktu widzenia CYBERNETYKI. A przecież cybernetyka jest nauką o przekazywaniu informacji i o sterowaniu, a czymże jest reklama, jak nie przekazem informacyjnym zmierzającym do sterowania zachowaniem potencjalnych klientów lub wyborców?

Prezentowana praca podejmuje temat cybernetyki reklamy w sposób całkowicie oryginalny, a przez to interesujący i inspirujący. Warto sięgnąć do szczegółów!

Po Wstępie, który nawiązuje do formowania się społeczeństwa informacyjnego, następuje rozdział zatytułowany "Rola informacji w społeczeństwie przyszłości" z rozwinięciem w postaci następnego rozdziału "Strukturalne konsekwencje zachodzących przemian". Kolejny rozdział ma temat "Technika cyfrowa a cybernetyka reklamy". Co jest dalej, najlepiej sprawdzić samemu w omawianym tu artykule :-)

Mocną stroną artykułu jest też bogaty wykaz piśmiennictwa poświęconego rozważanej problematyce. W Bibliografii podano 101 pozycji literatury, jest więc do czego sięgać celem poszerzenia i pogłębienia analizy tematu!

Zapraszam Państwa i zachęcam: pod ten adres naprawdę warto zajrzeć!
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...