O autorze
Jestem profesorem AGH i dodatkowo przez ponad 30 lat byłem profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kieruję utworzonym przeze mnie w 1973 roku Laboratorium Biocybernetyki AGH. Byłem też przez wiele lat kierownikiem Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, którą jednak w 2016 roku przekazałem w ręce jednego z moich dość licznych wychowanków, którzy dziś są już profesorami. Musiałem oddać kierownictwo Katedry ponieważ zaczęła obowiązywać na tym stanowisku kadencyjność. Ale Laboratorium nadal kieruję.

Kilka słów o mojej drodze do tego miejsca, w którym się obecnie znajduję:

Zawsze pasjonowała mnie nauka, więc zostałem naukowcem. A jak stwierdziłem, jaka ta nauka jest fajna, to zacząłem się starać przekonać o tym jak najwięcej ludzi. Przekazuję moją fascynację wiedzą, nauką i techniką moim studentom, w wyniku czego wypromowałem już ponad 300 magistrów i blisko 70 doktorów. Staram się także popularyzować wiedzę na różne sposoby: w książkach, w gazetach, w tygodnikach, w radiu, w telewizji i na odczytach. Zebrało się tego ponad 400 pozycji drukowanych i chyba drugie tyle w formie różnych wystąpień – na żywo i w mediach.

Ponieważ wiedza nieświeża jest równie niesmaczna jak nieświeża kiełbasa – więc staram się zawsze mieć dostęp do wiedzy najświeższej. A ponieważ taką świeżą wiedzę ma się wtedy, gdy się ją samemu wytwarza, więc z zapałem prowadzę badania naukowe. W badaniach tych staram się wykorzystywać moje kwalifikacje inżyniera na potrzeby biologii i medycyny oraz moją wiedzę biologiczną (po doktoracie z automatyki studiowałem na Akademii Medycznej) jako źródło inspiracji dla budowy nowych systemów technicznych. Czasem udaje mi się coś odkryć, a jak już odkryję, to wzorem wszystkich naukowców piszę publikacje. Tak mi to weszło w krew, że napisałem już tych publikacji dosyć dużo, ale jak licznik moich prac w wykazach Biblioteki Głównej AGH przekroczył tysiąc, to przestałem je liczyć.

Opierając się na nie sprawdzonym przekonaniu, że jak ktoś ma osiągnięcia naukowe, to rządzić też potrafi, społeczność mojej uczelni wybrała mnie, żebym pełnił rolę rektora AGH. Potem ten wybór powtórzono jeszcze dwa razy, więc dosyć długo paradowałem w tych królikach udających gronostaje. Potem wybrano mnie na członka Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności oraz kilku akademii zagranicznych. W PAN pełniłem funkcję prezesa Krakowskiego Oddziału tej Korporacji.

No a potem zaproszono mnie, żebym pisywał na tym blogu. No to pisuję - najlepiej, jak potrafię!

Czy maszyna może przewidzieć zachowanie człowieka?

Współczesna nauka wyposażyła nas w narzędzia pozwalające prognozować różne rzeczy. Przewidujemy (lepiej albo gorzej) pogodę. Gdy budujemy samochody czy samoloty staramy się (na podstawie modeli symulacyjnych) antycypować ich zachowanie jeszcze przed zbudowaniem prototypu. Coraz skuteczniej prognozujemy zjawiska i procesy gospodarcze... A co z nami? Czy można przewidzieć zachowanie człowieka? Odgadnąć, co on zrobi ZANIM jeszcze on sam pomyśli, żeby to zrobić? Na co dzień sami rozwiązujemy te zadania przy pomocy naszego umysłu, inteligencji, intuicji - i często się to nam udaje. Ale czy może to zrobić maszyna? O tym opowiem w tym wpisie na podstawie moich własnych badań naukowych.

Mój poprzedni wpis na tym blogu mówił o dwóch rzeczach, które dzisiaj chciałbym połączyć razem. Po pierwsze opisywał pierwszą na świecie działającą sieć neuronową, tak zwany Perceptron Franka Rosenblatta. Po drugie sygnalizował fakt, że trudno jest w laboratorium uzyskać całkowicie przypadkowe procesy. W szczególności zachowanie człowieka nigdy nie jest tak całkiem przypadkowe. Dzisiaj spróbuję przedstawić Państwu kolejny tekst łączący ze sobą te dwa wątki.


Sieci neuronowe, których prototypem był opisywany przeze mnie Perceptron, bywają dość często używane do prognozowania różnych procesów. Zwykle odbywa się to według schematu pokazanego niżej.
Czy jednak ten schemat, przydatny przy prognozowaniu kursów walut czy ceny akcji - da się zastosować do prognozowania zachowania człowieka?

Okazuje się, że tak. Udało się to wykazać w serii doświadczeń, które przeprowadziłem wraz z moimi magistrantami, panem Wojciechem Wiercigrochem i Marcinem Wosinkiem. Szczególnie ten drugi z moich dyplomantów stworzył ciekawą grę, która wykazała przewagę odgadującej zachowanie człowieka sieci nad usiłującym zachowywać się nieprzewidywalnie człowiekiem.


Otóż człowiek poddawany próbie miał sobie wyobrażać, że rzuca monetą. Nie rzucał naprawdę, tylko sobie wyobrażał, że to robi i podawał wyobrażone wyniki: "orzeł" albo "reszka".
Zachowanie człowieka śledziła cały czas sieć neuronowa o strukturze podanej na rysunku.
Jak widać sieć analizowała nie tylko samą sekwencję podawanych przez człowieka decyzji typu "orzeł" albo "reszka", ale także badała pewne statystyki, jak się okazało bardzo pomocne przy odgadywaniu, co badany człowiek zrobi w następnym kroku. Założono, że pomiędzy człowiekiem, a siecią neuronową toczy się swoista gra: Sieć dostaje punkty za trafne przewidywanie decyzji człowieka, a traci za błędne. Na podstawie zmian tej punktacji w czasie można obserwować skuteczność przewidywania – lub jej brak. Na wykresie poniżej widać, że wszystkie badane osoby (było ich 4) przegrały z siecią. Różnymi kolorami zaznaczono przebiegi dla różnych osób - wszystkie one jednak wyraźnie pną się do góry - sieć zyskuje punkty bo trafnie przewiduje. Dwie osoby "poddały się" po 500 symulowanych rzutach, dwie natomiast walczyły do końca - wykonały planowana liczbę wyobrażonych rzutów - aż 1100. Jednak we wszystkich przypadkach sieć wygrała.
O tym, że zwycięstwo sieci wynikało z faktu, że ludzie mimo wysiłków nie potrafili się zachowywać całkiem przypadkowo i sieć mogła wykryć i wykorzystać ich preferencje albo fobie - świadczy dodatkowo czarny wykres widoczna na rysunku. Ten wykres powstał w ramach doświadczenia w którym sieć próbowała odgadywać wynik prawdziwego rzutu monetą. Widać, że na prawdziwie losowy proces "nie ma mocnych" - sieć stale przegrywała.

Wnioski są dwa:

- człowiek nie jest w stanie zachowywać się czysto losowo, i dlatego jest przewidywalny,

- sieci neuronowe mogą przewidywać zachowania człowieka i mogą to robić zaskakująco skutecznie.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...