Sieci neuronowe w bardzo poważnej roli w bardzo poważnym przedsiębiorstwie

Opisując w całej serii wpisów na tym blogu różne metody i techniki sztucznej inteligencji - szczególnie dużo miejsca poświęcałem sieciom neuronowym. Wynika to z faktu, że tą tematyką zajmuję się od lat naukowo, więc jest mi ona bliska. I oto spotkała mnie wielka radość, bo Prezes jednej z największych polskich firm, KGHM Polska Miedź S.A., wskazał na sieci neuronowe jako na to narzędzie, które w przyszłości zamierza wykorzystywać w kierowanej przez siebie firmie!

Zawsze wierzyłem, że sieci neuronowe, których przydatność w technice, w diagnostyce medycznej a także w zagadnieniach ekonomicznych została wielokrotnie potwierdzona i dowiedziona, powinny być także wykorzystane w obszarze zarządzania. Jednak dużych wdrożeń w tym zakresie nie było, więc to moje przekonanie miało charakter jedynie roboczej hipotezy, a nie sprawdzonego w praktyce pewnika. W tej sytuacji pozytywna opinia najwyższej klasy profesjonalisty, jakim jest Prezes KGHM, stanowi dla mnie powód do ogromnej osobistej satysfakcji. Satysfakcji tym większej, że Prezes dr hab. inż. Herbert Wirth mówiąc o sieciach neuronowych - publicznie oświadczył, iż zainteresował się tym tematem po przeczytaniu mojego artykułu!Będę chciał wskazać, jaką rolę (moim zdaniem) mogą odegrać sieci neuronowe w obszarze nowoczesnego zarządzania. Zacznę jednak od wskazania, gdzie i przy jakiej okazji ta ciesząca mnie deklaracja Prezesa Wirtha miała miejsce. Otóż w dniach 18 i 19 września bieżącego roku na AGH odbywała się duża uroczystość (600 uczestników!) związana z jubileuszem 70-lecia Stowarzyszenia Wychowanków tej uczelni.
Jednym z elementów tej uroczystości była konferencja naukowo-techniczna pod hasłem "Absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej w czasach społeczeństwa wiedzy", której materiały umieszczono w czasopiśmie Vivat Akademia.
I na tej właśnie Konferencji Prezes KGHM (oczywiście absolwent AGH, doktor honoris causa tej uczelni etc.), Herbert Wirth, przedstawił referat, w którym znalazły się te cieszące mnie nawiązania do sieci neuronowych jako narzędzi, na których w przyszłości zamierza oprzeć zarządzanie tym ogromnym kombinatem górniczo-hutniczym. Tezy na ten temat zawierał również artykuł Prezesa Wirtha, którego stronę tytułową przedstawiam poniżej:
W tym artykule znalazło się kluczowe (dla mnie) zdanie:
Jak wspomniałem wyżej, sieci neuronowe są przedmiotem moich osobistych fascynacji i moich badań naukowych od blisko pół wieku. Uczestniczyłem w kilkunastu projektach, w których stosowaliśmy te sieci do różnych celów, na ogół z powodzeniem. Ale nigdy nie były to projekty o takim znaczeniu i o takiej skali, jak to, o czym wspomniał Prezes Wirth. Dlatego z ogromną ciekawością czekam na to, jak wykorzystają w KGHM te moje ulubione neuropodobne struktury - i gorąco życzę, żeby był to kolejny sukces tej firmy.

Jak to określono w artykule Prezesa? Firmy o korzeniach lokalnych (rdzennie polskich) działającej obecnie w skali autentycznie globalnej (poza Polską, ogromne kopalnie i zakłady przetwórstwa rud metali także w Chile, USA i w Kanadzie).

Musi im się udać, bo sieci neuronowe są naprawdę świetnym narzędziem, a śmiałym szczęście sprzyja!
Trwa ładowanie komentarzy...